Domů

Etický kodex

Cílem ETICKÉHO KODEXU je popsání jednotlivých etických zásad, kterými jsou povinni se řídit obchodní zástupci společnosti iGlobal, s.r.o. při výkonu činnosti, ke které byli pověřeni. Díky dodržování těchto zásad je iGlobal, s.r.o. schopno nabízet nejvyšší kvalitu služeb a řídit se výhradně zájmy klienta.

Naši obchodní partneři dodržují obecně platné etické normy.

Při své práci se řídí především těmito zásadami:

  • S klienty a všemi spolupracovníky iGlobal, s.r.o. jednají vždy s úctou, profesionálně, čestně a v dobré víře.
  • Každému klientovi věnují stejnou péči na vysoké úrovni.
  • Klientovi radí vždy v jeho nejlepším zájmu.
  • Vždy poskytují klientům a svým spolupracovníkům pravdivé, úplné a nezavádějící informace.
  • Dodržují zásady poctivé konkurence mezi obchodními zástupci.
  • Nikdy nezneužijí osobních údajů klientů a svých spolupracovníků pro jiné účely.
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde