Domů

Odškodnění

Společnost iGlobal, s.r.o. vymáhá všechny nároky, které souvisejí se škodní události, to znamená, že vedle nároku z titulu poškození zdraví také nárok na ušlý výdělek nebo náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s léčením, včetně cestovních výdajů.

 

Případy, kterými se zabýváme, se týkají pouze dopravních nehod, které souvisejí s pojištěním odpovědnosti za škodu, za předpokladu, že poškozený není viníkem nehody.

 

Společnost iGlobal, s.r.o. pomáhá i v případech, kdy vznikla:

 

škoda na věcech, které měl poškozený na sobě nebo při sobě - škoda vzniklá při dopravní nehodě, způsobená jednáním viníka nehody, např. na oblečení, mobilním telefonu, hodinkách, brýlích apod. Je podstatné zajistit účty za koupi uvedených věcí, fotodokumentaci poškození, případně vyjádření servisu o neopravitelnosti, aby se minimalizovala amortizace.

 

PROČ společnost iGlobal, s.r.o.?

 

Jménem poškozených osob a jejich blízkých vyjednáváme s pojišťovnou o výplatě náhrady škody nebo jiného pojistného plnění mimosoudní cestou, a v případě potřeby před soudem.

 

POŠKOZENÝM V SOUVISLOSTI SE ŠKODNÍ UDÁLOSTÍ ZAJIŠŤUJEME:

 

- komplexní právní servis

- pomoc při stanovení odpovědnosti za škodu a shromáždění důkazů

- pomoc při získání lékařské dokumentace z nemocnice, dokumentů ze spisů policie, státního zastupitelství nebo soudu

- hodnocení následků nehody lékaři, kteří jsou registrováni v seznamu soudních znalců

- poradenství při doplňování dokumentace o další vyšetření a návštěvy u jiných specializovaných lékařů

- ověření posudků vydávaných na žádost pojišťoven

- náhradu výdajů na nákup léků a rehabilitačního vybavení

- náhradu výdajů na léčbu v nemocnici i mimo nemocnici u špičkových lékařských odborníků

- náhradu ušlé mzdy nebo zisku

- náhradu výdajů na péči třetích osob

- náhradu cestovních výdajů souvisejících s léčbou poškozeného

- náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

 

ODŠKODNÉ V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ VÝŠI

 

Naše hlavní přednosti: díky dlouholetým zkušenostem stovkám ukončených případů jako nikdo jiný víme, jak vyjednávat s pojišťovnami.

 

ZARUČUJEME SVĚŘENÍ PŘÍPADU SPECIALIZOVANÝM PRÁVNÍKŮM

 

Vymáhání náhrady škody mimosoudní cestou je pro poškozené nejefektivnějším způsobem, jak ji získat.

Společnost iGlobal, s.r.o. spolupracuje s advokátní kanceláří, jenž se zabývá poskytováním právního zastoupení poškozeným v rámci soudního řízení. Díky činnosti kanceláře máte šanci dosáhnout na vyšší náhradu škody i jiných plnění, pokud by jejich výše dosažená mimosoudním jednáním pro Vás nebyla uspokojivá.

 

ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM

 

Odměnu si účtujeme výhradně až po dosažení náležité náhrady škody. Výše odměny je závislá na míře obtížnosti případu a je stanovena individuálně. Protože je naše odměna závislá na výši náhrady škody, vkládáme veškeré úsilí do toho, aby byla co možná nejvyšší.

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat